top of page
Sök
  • Charlotte Heyman

Fylgja till AppStore och Play

Uppdaterat: 20 okt. 2021

Nu finns Fylgja att ladda ner till Ipad och Android.

Fylgja är ett äventyrsspel som utvecklades för Mölndals stadsmuseum och publicerades första gången 2011. Det är ett äventyr i forntiden med syfte att levandegöra arkeologiska fyndplatser i Mölndal. Under 2020 har jag, med hjälp från Outhere, jobbat med en uppgradering av spelet för Android och iPad. Det har varit som en arkeologisk utgrävning i sig. Det första spelet började göras på version ett och två av Unity.

Men det måste ha varit grundligt byggt från början för det gick fint att få igång det även om man behövde dra ner mycket på texturer och vfx för att det skulle gå att spela smidigt på en touchpad.


Spelet riktar sig till barn i åldrarna 8-12 år. Det är gratis att spela och innehåller inga annonser. Finns i app Store och Google play. På Mölndals museums hemsida finns mer information om spelet och även guide till lärare som vill använda det i forntidsundervisningen.Charlotte - Januari 2021Fylgja - att utveckla ett forntidsäventyr

Det hela startade som en idé hos dåvarande museichef Jonna Ulin på Mölndals stadsmuseum. Muséet har ett uppdrag för kommunens skolor att erbjuda fördjupning inom forntidsundervisning. Men i museets samlingar finns det mestadels modernare föremål, från 17oo-tal och framåt. Däremot finns det gott om arkeologiska fyndplatser i Mölndals kommun.


Vid två av sjöarna i Kållered i Mölndal har man funnit lämningar som indikerar att detta varit betydelsefulla platser på sin tid. Vid en ås vid Tulebosjön fann man inför en nybyggnation spår av hundratals kokgropar som är daterade till bronsåldern. Det stora antalet kokgropar tyder på att det har varit en mycket betydelsefull plats för sin tid och har kanske varit en viktig mötesplats eller kultplats.


Vid den intill liggande sjön Hårsjön fann man vid en utgrävning spår av en fornborg i trä och en mängd olika föremål. Det har troligtvis varit en befästning från den omvälvande tid som kallas folkvandringstiden, under järnåldern.


Båda platserna ligger geografiskt så att det kan ha varit av viktig strategisk betydelse i området och kan ha varit en viktig knutpunkt för dåtidens människor.


Av platserna syns idag inget alls. Vid kokgroparna ligger det idag ett villaområde och vid den gamla borgen är det bara blåbärsris, vass och skog.


För att åskådliggöra dessa platser ville muséet skapa ett digitalt äventyr. Det fanns sedan innan en idé om att bygga en fysisk reproduktion av borgen i Tulebo, så det fanns material och en modell av hur borgen kan ha sett ut.


Min roll blev att skapa ett äventyr utifrån de här förutsättningarna. Jag satte på mig producenthatten och i samarbete med muséet skapade vi en projektbeskrivning och lyckades få medel för att göra spelet. Eftersom det då precis hade kommit ut effektiva spelmotorer på marknaden för en liten kostnad gjorde det att det ändå var möjligt att göra ett realtids3dspel även med en ganska liten budget.


Utvecklingen startar

Researchfasen var mycket viktig del. Till min hjälp hade jag en arkeolog från riksantikvarieämbetet som hade varit med vid utgrävningarna samt Tomas Söderberg, som var den som från början hade haft som idé att skapa en reproduktion av borgen. Jag träffade arkeologer och forskare på Nordiska museet i Köpenhamn, Historiska museet i Stockholm, där jag fick fota en mängd föremål som finns med i spelet och jag besökte arkeologisk försökscentra i Lejre och Ekedalens forntidsby för att titta på reproduktioner av hus, föremål och kläder. Jag fick ovärderlig hjälp av arkeologer och andra sakkunniga och mycket av det material som jag dokumenterade under den här fasen är också med i spelet.


Utifrån denna mängd av material behövde man på något sätt skapa ett äventyr och en speldesign som var underhållande men samtidigt lärorik. Forntidens föremål och byggnader fick bli scenografin och arkeologernas berättelser blev grunden för den saga som är Fylgja.


Shamankvinnans bronsåldersdräkt

Team av spelutvecklare och studenter från HiS

Genom Högskolan i Skövde fick jag kontakt med elever som skulle ha en ganska lång praktikperiod. Samtidigt hade jag engagerat en speldesigner, en författare och en programmerare för att hjälpa mig med delar av spelet. Som mest bestod teamet av 10 personer. För de flesta av studenterna var detta det första spel de gjort förutom de mindre produktioner de skapat under utbildningen. Min roll var mycket att skapa konceptbilder för miljöer, karaktärerna och till speldesignern, hålla koll på projektet i sin helhet samt och stötta studenterna med grafiken. Konceptbilderna skulle endast användas internt för att testa speldesign-idéer och som förlaga för grafikernas modeller, därför var de mycket enkla och snabba skisser på assets i spelet. Här är ett exempel på de byggdelar som borgen bestod av.


Tuleboborgen ingame

Bronsåldersbyn

En stor del av mitt arbete var också, förutom den övergripande designen, att designa HUD och andra grafiska element som exempelvis logga och animatics.

Comments


bottom of page